Hjelpemidler

Du kan låne hjelpemidler av kommunen i inntil tre måneder.  Vi monterer også trygghetsalarmer og nøkkelbokser.  

Hva kan vi hjelpe deg med?  

Hvis du har kortvarig behov for hjelp, har besøk av noen som trenger hjelpemidler, eller hvis du ønsker å prøve ut hjelpemidler kan du låne

 • toalettstol 
 • toalettforhøyer 
 • rullator 
 • manuell rullestol 
 • dusjkrakk 
 • badekarbrett  

På grunn av varierende behov i befolkningen, kan vi dessverre ikke garantere at alle typer hjelpemidler er tilgjengelig til enhver tid.  

Hvem kan få tilbudet? 

Alle som bor eller oppholder seg i Øvre Eiker kommune, kan søke om hjelpemidler. 

Hva koster det? 

Det er gratis å låne hjelpemidler hos oss, men hvis du eller pårørende ikke kan hente eller levere selv, kan hjelpemiddelutlånet kjøre eller hente mot en egenandel.

Hjelpemidler du har ansvar for å skaffe selv:

 • hjelpemidler til bruk i dagliglivet som for eksempel gripetang, støttehåndtak og forhøyningsklosser til stol og seng
 • krykker (kan kjøpes på enkelte apoteker)
 • sprutskjerm/dobøtte til toalettstol/-forhøyer

Hjemlevering eller henting av hjelpemidler

Hvis du eller dine pårørende ikke kan hente, kan hjelpemiddeltekniker kjøre ut hjelpemidlene mot en egenandel på 287 kr. Hjelpemidlene skal leveres tilbake i rengjort tilstand når du ikke har behovet for dem lenger. 

Reparasjoner

Kontakt hjelpemiddelutlånet i Øvre Eiker kommune hvis du har  tekniske problemer med hjelpemiddelet. 

Tilbakelevering

Hjelpemidlene skal leveres tilbake til oss rengjort.  

Slik kontakter du oss

Ved langvarig behov for hjelpemidler 

Har du behov for utlån ut over tre måneder eller varig utlån av hjelpemidler, må du søke om hjelpemidler via NAVs hjelpemiddelsentral.

Du kan også kontakte Ergo- og fysioterapitjenesten for hjelp til å vurdere ditt behov og eventuelt sende søknad til NAV.  

Gå til Navs hjelpemiddelsentral  

Akutt reparasjon av hjelpemiddel utlånt fra NAV

Havner du i en nødsituasjon på grunn av funksjonsfeil eller teknisk sammenbrudd, må du kontakte NAV hjelpemiddelsentral Vest-Viken. 

NAV hjelpemiddelsentral kan vanligvis reparere hjelpemidler innen 24 timer. De gjør avtale med deg om hvilke tiltak som skal iverksettes ut fra din situasjon.

Åpningstider 

 • Hverdager  09:00 - 15:00 Telefon:  40 70 28 06
 • Hverdager 16:00 -24:00, helg og helligdager  08:00 -24:00  Telefon: 971 74 025