Hjelpemidler

Du kan låne hjelpemidler av kommunen for korte perioder (inntil tre måneder). Vi reparerer, tilpasser og gir opplæring i bruk av hjelpemidler fra Navs hjelpemiddelsentral. Vi monterer også trygghetsalarmer og nøkkelbokser.  

Hva kan vi hjelpe deg med?  

Dersom du har behov for hjelpemidler i en kort periode, kan du få låne fra kommunen. Dette er et tidsbegrenset tilbud i inntil tre måneder. Det kan være nyttig hvis du har kortvarig behov for hjelp, har besøk av noen som trenger hjelpemidler, eller hvis du ønsker å prøve ut hjelpemidler. Kommunen har utlån av

  • toalettstol 
  • toalettforhøyer 
  • rullator 
  • manuell rullestol 
  • dusjkrakk 
  • badekarbrett  

På grunn av varierende behov i befolkningen, kan vi dessverre ikke garantere at alle typer hjelpemidler er tilgjengelig til enhver tid.  

Tilbakelevering

Hjelpemidlene skal leveres tilbake til oss rengjort.  

Hvem kan få tilbudet? 

Alle som bor eller oppholder seg i Øvre Eiker kommune, kan søke om hjelpemidler. 

Hva koster det? 

Det er gratis å låne hjelpemidler hos oss, men hvis du eller pårørende ikke kan hente eller levere selv, kan hjelpemiddelutlånet kjøre eller hente mot en egenandel.

Hjemlevering eller henting av hjelpemidler:
Hvis du eller dine pårørende ikke kan hente, kan hjelpemiddeltekniker kjøre ut hjelpemidlene mot en egenandel på 287 kr. Hjelpemidlene skal leveres tilbake i rengjort tilstand når du ikke har behovet for dem lenger. 

Hjelpemidler du har ansvar for å skaffe selv:

  • hjelpemidler til bruk i dagliglivet som for eksempel gripetang, støttehåndtak og forhøyningsklosser til stol og seng
  • krykker (kan kjøpes på enkelte apoteker)
  • sprutskjerm/dobøtte til toalettstol/-forhøyer

Har du langvarig behov for hjelpemidler? 

Har du behov for utlån utover tre måneder eller varig utlån av hjelpemidler, må du søke om hjelpemidler via NAVs hjelpemiddelsentral.

Du kan også kontakte Ergo- og fysioterapitjenesten for hjelp til å vurdere ditt behov og eventuelt sende søknad til NAV.  

Gå til Navs hjelpemiddelsentral  

Slik kontakter du oss