Fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen

Kommunen har driftsavtale med private fysioterapeuter.

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale har avtale om refusjon fra Helfo. Fysioterapeutene har forskjellige spesialiseringer og fagfelt. Du kan velge selv hvilken fysioterapeut du vil bruke.

Hva koster det?

Kommunal driftsavtale gjør at du kun betaler egenandel for behandlingen du får, inntil frikortets grense.

Hvordan søker jeg?

Du kan ta direkte kontakt med ønsket fysioterapeut selv, det kreves ikke henvisning fra lege. 

Se oversikt over fysioterapeuter med driftsavtale (PDF, 141 kB) for fagfelt og kontaktopplysninger.