Fastlegetjenesten i Øvre Eiker

Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til, er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du først ringe fastlegen eller fastlegekontoret.  

Det er frivillig å ha fastlege, og du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Les mer om fastlegeordningen på helsenorge.no

Fastlegekontorene i Øvre Eiker 

Øvre Eiker kommune har fem fastlegekontor. Informasjon om åpningstider, telefonnummer, adresse og hjemmesider til disse finner du på oversikt over fastlegekontorene i Øvre Eiker.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har fastlege?

Om du ikke har fastlege, har kommunen likevel ansvaret for at du har tilbud om nødvendige allmennlegetjenester. Ta kontakt med et av legekontorene i kommunen for hjelp. Om de ikke har kapasitet, er det legevakten som skal bistå deg.  

Er du turist, besøkende eller student som bor i Øvre Eiker? 

Dersom du trenger legehjelp når du oppholder deg i Øvre Eiker midlertidig, må du bestille time hos din fastlege. Er du student og skal bo i Øvre Eiker en stund, kan du også bytte til en fastlege i området.  

Hva koster det? 

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene til behandling. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester. Få mer informasjon om betaling hos lege på helsenorge.no 

Klage

Klage på fastlege

Vil du klage på fastlegen din kan du rette klagen til kommuneoverlegen. Klager på legenes faglige vurderinger vil utredes av kommuneoverlegen. Du kan kontakte kommunelegen ved å ringe kommunens servicesenter på tlf.: 32 25 10 00 eller ved å sende en e-post til: samfunnshelse@kongsberg.kommune.no.

Klage på legenes faglige vurderinger

Du kan også sende en klage på legenes faglige vurderinger direkte til Statsforvalteren for utredning og behandling.
Det er bare pasienten selv som kan klage på helsehjelpen han/hun fikk eller ikke fikk. Hvis du ønsker å klage på vegne av andre, må det foreligge skriftlig samtykke fra pasienten.

Klage til statsforvalter sendes per brev. Du kan lese mer om klageadgang på sidene til statsforvalteren i Oslo og Viken.  Husk at personsensitiv informasjon ikke må sendes på e-post.

Klage på organisatoriske forhold

Klager på organisatoriske forhold, som tilgjengelighet, ventetid osv. kan sendes kommunen, ved leder for legetjenesten. Du kan ringe til sentralbordet på Eikertun tlf 32 70 18 00, eller sende epost til post@oeiker.no

Hvis du ønsker å skaffe eller bytte fastlege, finner du mer informasjon om dette på Helsenorge sine nettsider. En oversikt over fastleger, og hvem som har ledig plass finner du også der. Du kan bare bytte til en lege som har ledig plass på sin liste.

Noen av tjenestene på Helsenorge krever innlogging med Idporten.  

Få mer informasjon om fastlegeordningen på helsenorge.no

Har du akutt behov for legehjelp? 

Ved behov for livsnødvendig hjelp skal du ringe 113  

Dersom behovet er akutt, men ikke livsnødvendig, kan du kontakte legevakt på telefon 116 117