Tuberkuloseundersøkelse

Hvis du kommer fra land der tuberkulose er utbredt, må du gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse.  

Tuberkulose er en infeksjon som kan ramme en rekke organer. Den viktigste formen er lungetuberkulose. Denne kan være livstruende uten behandling.  

Tuberkuloseundersøkelsen er en del av kommunens program for å forebygge og bekjempe tuberkulose. Tuberkuloseundersøkelsen består av tuberkulintest (hudprøve), røntgenfotografering av lungene og eventuelt en blodprøve.  

Hvem kan få tilbudet? 

Disse personene må gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse, jf. kapittel 3 i tuberkuloseforskriften 

  • Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, som må ha oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort, og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt. 
  • Flyktninger og asylsøkere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose.
  • Personer som skal arbeide i helse- og velferdstjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn. De må også i løpet av de siste tre årene ha kommet fra eller ha oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt. 

Slik tar du kontakt for å få undersøkelse 

 

Flyktninger/asylsøkere 

Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise til Norge. Dersom du kommer som flyktning gjennom nasjonal flyktningordning, sørger myndighetene i Norge for at du blir undersøkt.  For flyktninger og andre som ikke har gjennomført test, ta kontakt med  

  • helsesykepleier på Familiesenteret, Tlf. 32 25 12 70 eller  
  • tuberkulosekoordinator i Øvre Eiker på telefon 32 25 12 20 

Andre 

Personer som skal begynne å jobbe, skal undersøkes med lungerøntgen før tiltredelse. Hudprøve og oppfølging av denne kan skje senere. Ta kontakt med din fastlege for å få utført undersøkelsen.  

Hvis du lurer på om du har tuberkulose og ønsker å gjennomføre en tuberkuloseundersøkelse, ta kontakt med din fastlege for testing.

Hva koster det? 

Tuberkuloseundersøkelsen er gratis. Det gjelder også transportutgifter. 

Hva skjer videre? 

Hvis undersøkelsen viser at du har tuberkulose, har du plikt til å rette seg etter legens anvisninger og om nødvendig isolere deg for å hindre at sykdommen sprer seg til andre. Du får informasjon om hvordan du skal forholde deg videre og oppfølging fra fastlege/kommunehelsetjenesten hvis du er smittet eller syk.  

Mer informasjon 

Mer informasjon om tuberkulose finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI). 

Lover og regler  

Gå til forskrift om tuberkulosekontroll.