NAV Øvre Eiker

NAV-kontoret er for deg som trenger hjelp til å komme inn i arbeidslivet eller tilbake til jobben din. Vi er også her for deg som har behov for sosiale tjenester og veiledning fra kommunen.

Hva kan vi hjelpe deg med?  

Vi hjelper blant annet med

  • støtte og veiledning til deg som er arbeidsledig eller permittert
  • støtte for å komme tilbake til egen jobb eller til et nytt yrke når du har vært syk i kortere eller lengre perioder
  • introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
  • kvalifiseringsprogram
  • råd og veiledning for å løse utfordringer med økonomi, arbeid, bosituasjon, hjemmeforhold eller omsorg for barn
  • rådgivning om økonomi og gjeld
  • økonomisk sosialhjelp
  • midlertidig botilbud
  • bostøtte, startlån og tilskudd til etablering og tilpasning  

Informasjon om bostøtte, startlån og tilskudd til etablering og tilpasning kan du lese mer om på Husbankens hjemmesider.

Kontakt med NAV
 

Veiledning og hjelp

Ta kontakt med oss på telefon 55 55 33 33 (fra 09:00 – 15:00 mandag-fredag) 
Her får du snakke med en veileder som kan svare på spørsmål. Du kan også ringe dette nummeret hvis du trenger hjelp til å finne fram på  NAV sine hjemmesider. På NAV sine nettsider kan du se status i saken din og få informasjon om vedtak og utbetalinger

Økonomi- og gjeldsrådgiving

Kontakt NAVs økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon 55 55 33 39 for å få veiledning om din økonomiske situasjon. Du kan også spørre oss om inkasso, tvangssalg av bolig, lønnstrekk og gjeldsordning. 

Publikumsmottak

Publikumsmottaket er åpent mandag til fredag kl. 10:00–12:00, ellers etter avtale. Har du avtale utenom denne åpningstiden, vil du bli hentet/låst inn av en veileder. 

Besøk oss i Stasjonsgata 61 i Hokksund. 

Slik søker du 

På NAV.no finner du informasjon om hvordan du søker på ulike tilbud og tjenester. 

Søknadsskjemaer

På NAV sine hjemmesider kan du logge deg inn med Bank ID og få tilgang til de fleste av NAV sine søknadsskjemaer. Disse, samt eventuelle vedlegg, kan du sende elektronisk. Du vil umiddelbart se at NAV har mottatt det du har sendt inn, og søknaden din vil bli raskere avgjort. 

Søknad om økonomisk sosialhjelp

Gå til NAVs søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp. Du kan også hente søknadsskjema på NAV-kontoret. 

Søknad om bostøtte, startlån og tilskudd til etablering og tilpasning   

Du finner informasjon og søknadsskjema på Husbanken sine sider. 

Søknadsfrist 

Søknadsfrist for bostøtte er 25. hver måned. Øvrige søknader behandles fortløpende. 

Hva skjer videre? 

På NAV sine nettsider kan du se status i saken din og få informasjon om vedtak og utbetalinger. Du kan også sende spørsmål til NAV og få svar elektronisk. 

På nav.no kan du også finne saksbehandlingstider og utbetalingsdatoer.  

Klage  

Du kan klage på vedtak. Klagefrist finner du i vedtaket ditt. For bostøtte, startlån og tilskudd til etablering og tilpasning fra Husbanken er klagefristen tre uker. Klagen sendes til kommunen/NAV-kontoret.