Ressursteam 15-24

Ressursteam 15-24 retter seg mot deg mellom 15 og 24 år som har falt ut eller er i ferd med å falle ut av skole eller jobb.  

Hva kan vi hjelpe deg med?  

Vi kan hjelpe deg som har ulike utfordringer, slik at det kan bli lettere for deg å gå på skolen eller jobben. Vi kan gi deg råd og veiledning innen utdanning, arbeid, helse, fritid, venner, bolig og økonomi.  

Vi er opptatt av hva som er viktig for deg. Vi vil sammen jobbe for å finne ut hva som kan føre til de endringene du ønsker for deg i livet ditt. 

Slik søker du 

Send oss en søknad (PDF, 666 kB) eller ta kontakt på telefon 409 12 957 (hverdager kl. 8:00 – 15:30).

Søknadsfrist 

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles etter hvert som de kommer inn.  

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis. 

Hva skjer videre? 

Søknader behandles fortløpende, og vi tar kontakt med deg på telefon. 

Klage 

Klage på tjenestetilbudet 

Du kan klage dersom du er uenig i hvilke tjenester du er tildelt og antall timer du har fått. Fristen for å klage er 3 uker fra du mottar beskjed om hvilke tjenestetilbud du får. Du kan også klage dersom du får avslag. 

Dersom du har behov for hjelp til å skrive klagen, kan vi hjelpe deg. Har du behov for hjelp til å skrive klagen kan du kontakte din primærkontakt eller sende din klage til Øvre Eiker kommune, Forvaltning, Helse og Samordning, Postboks 76, 3301 Hokksund. Hvis vi i kommunen er uenig i din klage, sendes den videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Klage på utførelsen av tjenestetilbudet 

Du kan klage dersom du synes at tjenesten du mottar ikke holder den kvalitet du mener det er rimelig å forvente. Du kan sende en klage eller ringe til den som er ansvarlig for tjenesten du får. Dersom du ikke vet hvor du skal henvende deg, kan Servicesenteret hjelpe deg å finne riktig kontaktinformasjon. 

Pasient- og brukerombudet 

Råd og veiledning ved klage kan du også få ved å kontakte Pasient- og Brukerombudet i Buskerud  

Lover og regler