UngArena

UngArena er et gratis tilbud til ungdom fra ungdomsskolealder og opp til 25 år. Hos oss kan du komme for å være, delta i aktiviteter eller snakke med trygge voksne om alt du er opptatt av.  

Åpningstider

  • Mandag kl. 14:00 - 21:00 
  • Onsdag kl. 12:30 - 21:00 

Adresse

Stasjonsgata 43, 3300 Hokksund 

Kontakt

Prosjektleder Harald G. Hansen 

Telefon: 916 40 551  

Send epost til Harald G. Hansen