Ungdomskontaktene

Ungdomskontaktene er et gratis tilbud til alle ungdommer i alderen 12-23 år i Øvre Eiker. Vi vet at ungdomstiden kan være vanskelig. Ta kontakt med oss om du har små eller store utfordringer med skole, jobb, fritid, psykisk helse, rus eller andre ting som opptar deg. 

Foreldre og andre som har bekymringer rundt en ungdom eller et ungdomsmiljø, er også velkomne til å ta kontakt med oss. Sammen finner vi en løsning. 

Kontakt oss 

Mari Aspebakken
Mobil: 476 76 452
Send epost til Mari Aspebakken (Mari.Aspebakken@ovre-eiker.kommune.no)

Harald Gundersen Hansen 
Mobil: 916 40 551
Send epost til Harald Gundersen Hansen (HaraldGundersen.Hansen@ovre-eiker.kommune.no)