Ungdomskontaktene

Ungdomskontaktene er et gratis tilbud til alle ungdommer i alderen 12-23 år i Øvre Eiker. Vi vet at ungdomstiden kan være vanskelig. Ta kontakt med oss om du har små eller store utfordringer med skole, jobb, fritid, psykisk helse, rus eller andre ting som opptar deg. 

Foreldre og andre som har bekymringer rundt en ungdom eller et ungdomsmiljø, er også velkomne til å ta kontakt med oss. Sammen finner vi en løsning. 

Kontakt oss 

Harald G. Hansen 
Mobil: 916 40 551 
Send epost til Harald G. Hansen (HaraldGundersen.Hansen@ovre-eiker.kommune.no)

Siv Iren Hansen 
Mobil: 941 47 422 
Send epost til Siv Iren Hansen (SivIren.Hansen@ovre-eiker.kommune.no)