Individuell oppfølging

Psykisk helse- og rustjeneste er et tilbud for personer over 16 år med utfordringer knyttet til psykisk helse og/eller rusbruk. 

Hva kan vi hjelpe deg med?  

Vi kan hjelpe deg som har behov for bistand og støtte på grunn av psykiske helseproblemer og/eller rusbruk. Det kan for eksempel være  

  • opplevelsen av at du brått ikke klarer å fungere som vanlig (funksjonsfall) på grunn av milde eller kortvarige psykiske helseproblemer som krever hjelp over en tidsperiode 
  • langvarig moderate eller alvorlige psykiske helseproblemer og/eller rusbruk
  • nedsatt funksjon i dagliglivet over tid 
  • motivasjon for endring og å bli bedre 

Vi jobber sammen med deg for å finne ut hva som kan gjøres for å legge til rette for de endringene du har behov for. Vi ønsker å gi deg gode verktøy for å mestre utfordringene du står i. Tilbudet du får, avhenger av din situasjon. Det kan for eksempel være

  • assistert selvhjelp 
  • pårørendeveiledning 
  • gruppetilbud 
  • individuelle samtaler 
  • koordinering og samarbeid med andre hjelpeinstanser 

Akutt behov for hjelp

Ved fare for liv og helse ring medisinsk nødnummer 113

Ring 116 117 for å kontakte legevakt. Det er gratis å ringe. Legevakten vil helst at du ringer før du kommer.   

Hvem kan få tilbudet? 

Du må være over 16 år og ha utfordringer med din psykiske helse og/eller rus eller være pårørende. 

Slik søker du 

Send en søknad (PDF, 666 kB) til Øvre Eiker kommune, Psykisk helse- og rustjenesten, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund eller ta kontakt med oss direkte på telefon 409 12 957 (hverdager kl. 8:00 – 15:30). For alle henvisninger fra samarbeidspartnere ønsker vi skriftlig utfylt søknadsskjema.  

Søknadsfrist 

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles etter hvert som de kommer inn.

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis. 

Hva skjer videre? 

Søknader behandles etter hvert som de kommer inn. Har vi behov for mer informasjon, tar vi kontakt med deg. Når saken din er vurdert, blir du kontaktet. 

Klage 

Klage på tjenestetilbudet 

Du kan klage dersom du er uenig i hvilke tjenester du er tildelt og antall timer du har fått. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar beskjed om hvilke tjenestetilbud du får. Du kan også klage dersom du får avslag. 

Hvis du har behov for bistand til å skrive klagen, kan vi hjelpe deg. Du kan også kontakte din primærkontakt.

Send klagen til:
Øvre Eiker kommune
Forvaltning, Helse og Samordning
Postboks 76
3301 Hokksund.

Hvis vi i kommunen er uenig i din klage, sender vi den videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

Klage på utførelsen av tjenestetilbudet 

Du kan klage dersom du synes at tjenesten du får, ikke holder den kvaliteten du mener det er rimelig å forvente. Du kan sende en klage eller ringe til den som er ansvarlig for tjenesten du får. Dersom du ikke vet hvor du skal henvende deg, kan servicesenteret i rådhuset hjelpe deg å finne riktig kontaktinformasjon. 

Pasient- og brukerombudet 

Råd og veiledning ved klage kan du også få ved å kontakte Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Lover og regler