Tvangsinnleggelse i institusjon

Når vi i kommunen får melding fra pårørende om omfattende rusmisbruk, skal vi foreta nødvendige undersøkelser og vurdere om det skal fremmes sak om tvangsinnleggelse. 

Slik går du frem  

Hvis du er alvorlig bekymret for noens rusproblem, kan du ta kontakt med oss på telefon 409 12 957 (hverdager kl. 08:00 - 15:30). 

Gravide med rusutfordringer 

Gravide som har rusutfordringer, kan få tilbud om ulike tiltak for å fullføre et rusfritt svangerskap og redusere risiko for skader på det ufødte barnet. Dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan behandling i form av tvangsinnleggelse i institusjon bli vurdert. 

Hva skjer videre? 

Når du har meldt inn en bekymring, har vi plikt til å utrede saken, vurdere alvorlighetsgraden og om det eventuelt er grunnlag for å fremme sak til fylkesnemnda om tvang. Når saken er utredet, skal den pårørende få tilbakemelding om dette. 

Klage 

Du kan alltid klage på vedtak som innebærer bruk av tvang i behandling. Din nærmeste pårørende kan også klage. Les mer om klage på helsenorge.no

Pasient- og brukerombudet 

Råd og veiledning ved klage kan du også få ved å kontakte Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Lover og regler  

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester