Søknad om helse- og omsorgstjenester, priser og saksgang

Vi har felles søknadsskjema og saksgang for de fleste helse- og omsorgstjenestene i vår kommune. Her finner du informasjon om søknad, priser, saksgang og klage. 

Søknadsskjema og fullmakt

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Vi har ett søknadsskjema som gjelder for de fleste tjenester. Du kan enten fylle ut skjemaet elektronisk eller sende søknad på papir.

Elektronisk søknad krever innlogging med ID-porten. Søknaden sendes da automatisk, og skjemaet finner du her:

Gå til elektronisk søknad om helse- og omsorgstjenester

Ønsker du å skrive ut skjemaet og skrive det for hånd, finner du skjema i pdf- versjon her:

Søknad om helse- og omsorgstjenester, utskriftsvennlig versjon (PDF, 152 kB)

Adresse

Søknad på papir sendes til:
Øvre Eiker kommune
Seksjon helse og velferd
Postboks 76
3301 Hokksund

Fullmakt

Å gi noen fullmakt betyr at den personen du velger, kan opptre på dine vegne i søknadsprosessen og ved en eventuell klage på vedtaket du får. Fullmakten må sendes sammen med søknaden.

Gå til fullmaktsskjema (PDF, 91 kB)

Hva koster det å få tjenester?

Mange tjenester er gratis, men noen tjenester må du betale for. Se oversikt over tjenester du må betale for, og hva de koster:

Priser på helse- og omsorgstjenester og velferdsteknologi

Hva skjer videre?

Når søknaden din er mottatt, tar vi kontakt med deg for å få utfyllende opplysninger og avtale hjemmebesøk hvis det er behov for det.  

Vi gjør først en faglig vurdering av dine behov og ressurser. Deretter avgjør vi om du har rett til helse- og velferdstjenester og i tilfelle i hvilket omfang. 

Søknaden vil bli behandlet innen fire uker. Dersom behandlingstiden blir lengre, vil du få skriftlig beskjed om det.

Du får skriftlig beskjed om hvilket tjenestetilbud du får i form av et vedtak. Selv om det er kommunen som avgjør tjenestetilbudet, har du rett til medvirkning etter pasient og brukerrettighetslovens § 3-1. 

Klage

Klage på vedtak om tjeneste

Du kan klage dersom du er uenig i hvilke tjenester du er tildelt og antall timer du har fått. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar beskjed om hvilke tjenestetilbud du får. Du kan også klage dersom du får avslag.

Hvis du trenger bistand til å skrive klagen, kan vi hjelpe deg. Du kontakter da din saksbehandler eller sender klagen til oss. Hvis vi i kommunen er uenig i din klage, sender vi den videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Klage på utførelsen av tjenestetilbudet

Du kan klage hvis du synes at tjenesten du får, ikke holder den kvalitet du mener det er rimelig å forvente. Du kan sende en klage til den som er ansvarlig for tjenesten du får.

Hvis du ikke vet hvor du skal henvende deg, kan sentralbordet på Eikertun helsehus hjelpe deg å finne riktig kontaktinformasjon. Telefonnummeret dit er 32 70 18 00.

Råd og veiledning ved klage kan du også få ved å kontakte Pasient- og brukerombudet i Viken.

Mer informasjon

Informasjon om de forskjellige tjenestene finner du i tjenestemenyen

Lurer du på noe?

Ta kontakt med sentralbordet på Eikertun Helsehus på telefonnummer 
32 70 18 00. Sentralbordet er åpent kl 8 - 15 på ukedagene.