Kreftomsorg

Å bli rammet av kreft er krevende for både den som er syk, pårørende, familie  og andre som skal støtte opp.

Fastlege og spesialisthelsetjeneste har ansvar for behandling og medisinsk oppfølging gjennom behandlingsforløpet. 

Kommunens rolle er å bistå med kommunale tjenester når du har behov for det, samt å hjelpe med å informere, koordinere og følge opp underveis.

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator skal være tilgjengelig for deg som er syk og deg som er pårørende. Kreftkoordinator kan hjelpe deg med informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindring, for eksempel:

  • Hjelp med å koordinere og tilrettelegge hverdagen 
  • Hjemmebesøk og støttesamtaler 
  • Arrangere temakurs, for eksempel hvordan leve med kreft 
  • Oppfølging for deg som er pårørende
  • Egne sorggrupper for barn og ungdom 
  • Samordne tilbud og tjenester til kreftsyke i kommunen 
  • Være tilgjengelig for pasienter og pårørende 

Hvordan søker jeg?

Du trenger ikke søke, du kan selv kontakte kreftkoordinator. Pårørende, fastlege, sykehus, hjemmetjenesten eller andre kan også gjøre henvendelsen for deg.  

Kontaktinformasjon

Kreftkoordinator i Øvre Eiker kommune treffes på telefonnr. 918 59 479 ​​​​​

Hva koster det? 

Tilbudet er gratis. 

Nasjonale sider 

Samleside for kreftrammede, pårørende og andre:

Kreftforeningen

Informasjon for barn og ungdom på Kreftforeningen sine nettsider: 

Barn og ungdom som pårørende