Fritidskontakt

Her finner du informasjon om støtte- og fritidskontakt i Øvre Eiker kommune. Fritidskontakt er det samme som støttekontakt. 

Hva er en fritidskontakt?  

En fritidskontakt er en person eller et gruppetilbud som kan hjelpe deg som har utfordringer, med å skaffe deg et sosialt nettverk. Tjenesten er ment spesielt for deg med for eksempel psykiske vansker, språkutfordringer og funksjonsnedsettelser. 

Fritidskontakt er ment som en oppstart for at du skal komme i gang og etter hvert klare aktivitetene selv. Aktivitetene planlegges etter dine interesser, behov og forutsetninger.  

Kommunen kan hjelpe deg med å oppnå kontakt med en frivillig organisasjon om du heller ønsker det, eller hvis du ikke fyller kriteriene for å få fritidskontakt. 

Hvem kan få fritidskontakt?  

Tilbudet er for deg som trenger hjelp til å få en mer meningsfylt fritid gjennom sosialt fellesskap og ulike fritidsaktiviteter. Du søker, og kommunen vurderer behovet ditt for å få fritidskontakt. Både barn, unge og voksne kan få fritidskontakt. 

Hvordan søke? 

Gå til søknadsskjema og mer informasjon om søknad, saksgang og klagemuligheter,  

Søknadsfrist 

Det er ingen søknadsfrist, og søknader behandles fortløpende hos oss. 

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis, men du må betale for egne aktiviteter.  

Har du lyst til å jobbe som fritidskontakt, kan du lese om det her.

Har du spørsmål? 

Hvis du lurer på noe, ta kontakt med fysioterapeut Anja Petrine Skillingstad på tlf. 32 70 18 00

Lovgrunnlag for fritidskontakt