Øvre Eiker kommune som arbeidsplass

Øvre Eiker kommune finner du i hjertet av Viken fylke, med Drammen, Kongsberg og Modum som nærmeste naboer. Kommunens administrasjonssenter ligger på rådhuset i Hokksund, som er enkelt tilgjengelig med kollektivtilbud som buss og tog. Med ca. 1300 ansatte er vi Øvre Eiker kommunes største arbeidsgiver.

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

Øvre Eiker kommune har sterkest vekst i regionen, vi er kanskje en av Norges beste næringskommuner og vi er en av Norges mest effektive kommuner. Vi liker å kalle oss norgesmester i lokalsamfunnsutvikling og innbyggermedvirkning. Kommunen har det meste: sentral beliggenhet i en tett sammenvevd bo- og arbeidsregion, nærhet til skog, fjell, vassdrag og det vakreste kulturlandskapet, et politisk og administrativt lederskap som har ambisjoner og når dem, og mange flinke medarbeidere.

Organisasjonskart (PDF, 246 kB)

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i Øvre Eiker kommune?

Våre fire kjerneverdier er tilhørighet, samspill, respekt og mot. Samfunnsoppdraget vårt er å legge til rette for god samfunnsutvikling, skape velferdstjenester sammen med innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet.

Som arbeidsgiver er vi spesielt opptatt av god arbeidsgiverpolitikk, heltidskultur, innovasjon og digitalisering. Ledere og medarbeidere skal sammen være innovative og ta i bruk ny teknologi og nye organisasjons- og samhandlingsformer.

Hos oss får du også svært gode pensjons- og forsikringsvilkår, hyggelige kollegaer i et utviklingsorientert arbeidsmiljø og mulighet til å melde deg inn i en velferdsforening med et bredt utvalg av aktiviteter og tilbud for enhver smak.

Ledelse i Øvre Eiker kommune

Alle våre ledere skal lede etter prinsippet om mestringsorientert ledelse. Det innebærer å være tydelig på forventninger, kommuniserer tydelige mål, bidra til mestring og gi tilstrekkelig oppfølging.

Se alle ledige stillinger