Lærling i Øvre Eiker

Vil du bli lærling i Øvre Eiker kommune? Da må du søke via vigo.no.

Øvre Eiker kommune har over flere år vært den kommunen i Buskerud-området som tar inn flest lærlinger i forhold til innbyggertallet. Kommunestyret har bestemt at det til enhver tid skal være 20 lærlinger i organisasjonen. Hovedvekten skal være på helsefagarbeiderlærlinger og barne- og ungdomsarbeiderlærlinger. Vi har også lærlinger innen kontor og administrasjon, institusjonskokk og servicefaget IKT.

Øvre Eiker kommune anser det som en viktig samfunnsoppgave å legge til rette for at ungdom får seg en videreutdanning. Oppfølgingen av lærlingene skjer i nært samarbeid med Viken fylkeskommune. Øvre Eiker kommune henter ut kandidater til eventuelle ledige lærlingeplasser gjennom Vigobedrift.no​ som administreres av Viken fylkeskommune.