Motorferdsel i utmark og vassdrag

For å verne om naturen og miljøet er motorferdsel i utmark og vassdrag som hovedregel forbudt. Motorferdselloven åpner likevel for motorferdsel til visse formål. Du kan søke om tillatelse til kjøring i forbindelse med næring og nyttetransport, men ikke til ren tur- eller rekreasjonskjøring.

Hva er nyttekjøring?

Nyttekjøring kan for eksempel være bruk av snøscooter for utmarksnæring, transport av personer med nedsatt funksjonsevne eller transport av utstyr og bagasje mellom bilvei og hytte. Les mer informasjon om motorferdsel i utmark (Miljødirektoratet)

Slik søker du 

Du søker elektronisk om tillatelse til motorferdsel i utmark og vassdrag. Fyll ut nødvendige opplysninger i skjemaet og last opp relevante vedlegg.

Søk om motorferdsel i utmark

Søknader behandles fortløpende. Husk å søke i god tid.

Vannscooter er ikke tillatt i Øvre Eiker

Vannscootere og liknende fartøyer er ikke tillatt å bruke i Øvre Eiker kommune. Men vanlige motorbåter kan brukes i både Eikeren, Fiskumvannet og Drammenselva.

Lover og regler

 

Kontakt oss

Thomas Olufsen Skrautvol
Landbruk og miljø
E-post: thomasolufsen.skrautvol@ovre-eiker.kommune.no 
Telefon: 32 25 10 75