Fremmede arter

På denne siden finner du informasjon om fremmede arter og hva du som hageeier kan bidra med.

Vi har lange tradisjoner for å importere prydplanter til hager og parker. I de fleste tilfeller er plantene til ubetinget glede, men når de finner veien over hagegjerdet kan de lage trøbbel. Disse plantene kaller vi hagerømlinger.

Hva er en fremmed art?

En fremmed art er en art som ikke hører naturlig hjemme i et område. Noen av disse artene kan bli invaderende, og føre til stor skade på det biologiske mangfoldet.

Fremmede arter i naturen kan for eksempel være "hagerømlinger" som sprer seg fra hagen eller hageavfall, eller "blindpassasjerer" som er smådyr som kommer hit gjennom transport av plantejord og andre varer.

Eksempler på arter i fremmedsartslista:

  • Hagelupin
  • Kjempespringfrø
  • Kanadagullris
  • Platanlønn

Hva kan du som hageeier gjøre?

Hageeiere og andre kan være med å hindre spredning av hageplanter til naturen ved å:

  • Slutte å plante risikoarter
  • Vurdere å fjerne slike arter fra egen hage, eller hindre spredning ved å luke eller hindre frøsetting
  • Hageavfall skal aldri kastes i naturen - og heller ikke langs veg, friområde eller "skrotemark"
  • Komposter hageavfallet ditt eller lever det til avfallsmottak
  • Være med å kartlegge problemarter

Informasjon om fremmede arter

Her finner du lenker til informasjon om fremmede arter fra ulike kjelder:

 

Kontakt oss

Stine Jellum Skau
Landbruk og miljø
E-post: StineJellum.Skau@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 13 06