Tilskuddsordninger i jordbruket

Oversikt over tilskuddsordninger

 

Kontakt oss

Linn Kristin Oulie
Landbruk og miljø
E-post: LinnKristin.Oulie@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 13 42

Anne Bjørg Rian (Tilskudd og lån fra Innovasjon Norge)
Landbruk og miljø
E-post: AnneBjorg.Rian@ovre-eiker.kommune.no 
Telefon: 32 25 10 72