Landbruksveier

Skal du bygge ny traktorvei, skogsbilvei, velteplass eller bygge om en eksisterende, må du søke om tillatelse fra kommunen.

Landbruksveier skal ha skogbruk eller jordbruk som hovedformål. Om veien i hovedsak blir brukt til andre formål, må den søkes om og behandles etter plan- og bygningsloven. 

Hvem kan søke?

Grunneiere som eier landbruksareal (jord- og skogarealer) kan søke. Veilag kan også søke.

Slik søker du

Du finner mer informasjon og søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider

Søknad kan du sende på e-post til post@ovre-eiker.kommune.no. Du må også legge ved et kart, der du tegner inn veglinja, velteplass og eventuelle massetak.

Tilskudd til veibygging

Du kan søke om tilskudd til bygging og ombygging av skogsveier. Du kan enten søke samtidig som du søker om nybygging eller ombygging av skogsvei, eller etter at du har fått tillatelse til å bygge veien. Du skal ikke søke om tilskudd etter at veien er ferdig bygget.

Retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av skogsveier med mer for Øvre Eiker kommune (PDF, 322 kB)

Se mer informasjon og finn søknadsskjema på Landbruksdirektoratets nettsider

Ferdig utfylt søknad om tilskudd kan sendes på e-post eller per post:

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende.

Lover og regler

 

Kontakt oss

Thomas Olufsen Skrautvol
Landbruk og miljø
E-post: thomasolufsen.skrautvol@ovre-eiker.kommune.no 
Telefon: 32 25 10 75