Roller og ansvar i kampen mot Gyrodactylus salaris

Bekjempelse av Gyro i Drammensregionen er et omfattende prosjekt som involverer mange aktører.

Fram mot behandlingstidspunkt vil det foregå et omfattende arbeid med overvåking, kartlegging og planlegging for bekjempelse. Parallelt med dette vil det foregå et omfattende arbeid med bevaring av fiskebestander og planlegging for reetablering av fiskebestander etter behandling. Miljødirektoratet har oppnevnt ei regional koordineringsgruppe som skal definere rammene for arbeidet som skal skje i regionen. Koordineringsgruppa består av følgende aktører:

  • Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus (leder)
  • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  • Miljødirektoratet
  • Mattilsynet
  • Veterinærinstituttet
    • Prosjektleder for bekjempelse (sekretær)
    • Prosjektleder for bevaring/reetablering
  • Øvre Eiker kommune v/lokal koordinator

 

Kontakt oss

Morten Eken
Landbruk og miljø
E-post: morten.eken@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 918 07 919