Gyrodactylus salaris i Drammensregionen

Gyro ble første gang påvist på regnbueørret i et oppdrettsanlegg i Tyrifjorden i 1986. I 1987 ble parasitten påvist ved Hellefossen i Drammenselva, og i Asdøla i Liervassdraget. Raskt spredde parasitten seg til hele den lakseførende strekningen i disse vassdragene. Seinere har parasitten spredd seg videre i regionen til Sandeelva, Selvikelva og Knemsbekken.

Gyro-smitten i Drammenselva ble trolig spredd med rømt fisk fra et infisert oppdrettsanlegg i Tyrifjorden. Til Lierelva kom trolig også parasitten fra dette anlegget, via en tappetunnel fra Holsfjorden til Asdøla (for jordvanningsformål). 16 år seinere, i 2003, ble det påvist smitte i Sandeelva. Trolig har smitten spredt seg hit ved at infiserte laksunger fra Drammenselva eller Lierelva har tatt med seg parasitten via brakkvannslag i Drammensfjorden og Sandebukta. Ytterligere 16 år gikk det før vi i 2019 fikk en ny påvisning av gyrosmitte, denne gangen i Selvikelva. Dette er ei lita elv som munner ut i Sandebukta nær utløpet av Sandeelva. Smitten har trolig kommet hit ved spredning med infisert fisk fra Sandeelva via brakkvannssonen i Sandebukta. Sommeren 2023 ble parasitten påvist i ytterligere et vassdrag. Denne gangen var det i Knemsbekken (Ebbestadvassdraget) i Svelvik at parasitten ble påvist.

Gyro-smittede vassdrag i Drammensregione - Klikk for stort bildeGyro-smittede vassdrag i Drammensregionen

 

Her kan du lese mer om de smittede vassdragene: