Jakt og fiske

Jakt og fiske i Øvre Eiker kommune organiseres i hovedsak av utmarkslag, elveeierlag og jeger- og fiskerforeninger. For å jakte eller fiske trenger du jakt- eller fiskekort.

Jakt i Øvre Eiker

Ønsker du å drive med jakt i kommunen, må du kontakte den som forvalter jaktrettene. I hovedsak er det lokale utmarkslag eller jeger- og fiskerforeninger. Her finner du en oversikt over lag og foreninger.

Jegerprøve

For å jakte må du ha bestått jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Lokale jeger- og fiskerforeninger pleier å arrangere jegerprøvekurs årlig. Les mer om jegerprøven.

Selve jegerprøveeksamen arrangeres av kommunen, og du kan melde deg opp til eksamen når du har fullført kurset. Du kan ta kontakt med kommunen for å få nærmere informasjon om jegerprøveeksamen.

Fiskekort

På nettsidene til iNatur kan du enkelt kjøpe fiskekort for store deler av kommunen. Du kan også kjøpe fiskekort i sportsbutikken på Eikersenteret.

Fiskekort for laksefiske i Drammensleva (Østsiden Jeger- og Fiskerforening)

Finn ut hvor du kan kjøpe fiskekort (iNatur)

Fisketiltak

Lag og foreninger kan søke om tilskudd til fisketiltak, som skal bidra til å utvikle og forbedre fiskebestandene i de ulike innsjøene i Øvre Eiker. Kommunen inviterer årlig aktuelle lag og foreninger til å søke om slike tilskudd, og fremgangsmåten for søknad og videre saksbehandling beskrives nærmere i invitasjonen.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. april, med mindre kommunen opplyser om noe annet.

Viltforvaltning

Les mer om viltforvaltning her. 

Lover og regler

Kontakt oss

Landbruk og miljø
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00