Påkjørt vilt og fallvilt

Her får du informasjon om hva du skal gjøre ved viltpåkjørsel eller om du oppdager sykt, skadet eller dødt vilt.

Dette skal du gjøre ved viltpåkjørsel

  1. Få oversikt over eventuelle skadede personer og gi førstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  2. Ring Politiet på telefon 02800 og meld ifra om påkjørselen.
  3. Merk påkjørselssted (dette for å kunne spore skadede dyr).
  4. Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør arbeidet til ettersøksmannskapene.

Les mer: Hva gjør jeg for å unngå påkjørsler, og skal jeg gjøre når ulykken er ute?

Dette skal du gjøre hvis du oppdager sykt, skadet eller dødt vilt

Hvis du oppdager sykt, skadet eller dødt vilt, kan du enten kontakte Politiet på telefon 02800 eller kommunen på telefon 32 25 10 00. Kommunen har mannskaper som kan håndtere syke, skadde og døde dyr, da først og fremst hjortevilt (elg, rådyr og hjort). Gjelder det viltpåkjørsler skal du alltid ringe til Politiet og ikke til kommunen.

Døde dyr på privat grunn er i utgangspunktet grunneiers ansvar. Kommunen har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne dødt vilt. Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse (i boligområder eller langs vei) eller det er fare for forurensning, så kan det bli liggende så naturen får gå sin gang.  

Les mer: Fallvilt – dyr som dør utenom jakt

 

Kontakt oss

Thomas Olufsen Skrautvol
Landbruk og miljø
E-post: thomasolufsen.skrautvol@ovre-eiker.kommune.no 
Telefon: 32 25 10 75