Næring

I Øvre Eiker har vi et næringsteam som jobber aktivt med næringslivet i kommunen sammen med våre samarbeidspartnere i Drammensregionen.

Drammensregionen er en sammenslutning av kommunene Drammen, Øvre Eiker, Lier og Holmestrand. Formålet med samarbeidet er å styrke og synliggjøre de fire kommunenes posisjon som en bærekraftig og attraktiv region. Sammenslutningen skal styrke den regionale identiteten, utviklingen og kontakten mellom kommunene og fremme deltagernes synspunkter overfor regionale og nasjonale myndigheter i saker av felles interesse. (Foreløpig ikke egen nettside).

I dette samarbeidet har vi i Øvre Eiker kommune tett kontakt med Næringsforeningen i Drammensregionen som fungerer som en samlende forening for alle de medvirkende kommunene.

Osloregionen interkommunalt politisk råd er et strategisk samarbeid som består av 64 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Buskerudbyen er et samarbeid mellom Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg kommuner, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet for å løse samferdselsutfordringer i regionen

Kunnskapsgrunnlag

I forbindelse med oppstart av arbeidet med en strategisk næringsplan for Øvre Eiker, bestilte næringsteamet i 2023 en analyse av befolkning og næringsutvikling fra Telemarksforskning. Temaene i analysen er arbeid, befolkning, bostedsattraktivitet, scenarier, utdanning og næringsutvikling.

Gründerboost - etablererveiledning

Gründerboost er en interkommunal og gratis tjeneste til deg som har et ønske om, eller er i startfasen med å etablere egen bedrift. Her får du veiledning, kunnskapstilførsel og mulighet for å bygge nettverk med andre som ønsker å starte egen bedrift. Tilbudet finansieres av kommunene Drammen, Øvre Eiker og Lier. Portalen inneholder nyttig informasjon om kurs, inspirasjon og nettverk og du kan abonnere på nyheter og invitasjoner slik at du får de rett i innboksen.

Drammen Works er Drammensregionens knutepunkt for å skape nettverk og fellesskap for start-ups, entreprenørskap og innovasjon. Er du en gründer eller driver en bedrift i vekst? Med medlemskap hos Drammen Works kan du skaffe deg et verdifullt nettverk, og jobbe i kontorfasiliteter med andre ambisiøse mennesker. Medlemskap passer både for bedrifter som er nystartet og start-ups med ambisjoner om vekst.

Innovasjon Norge har eget kontor i Drammen og skal bidra til vekst i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Innovasjon Norge har egne programmer for oppstartsbedrifter, bedrifter som ønsker bistand til å satse internasjonalt, bedrifter med stort fokus på innovasjon og utvikling, og for landbruksbedrifter.

Næringsfaglig vurdering

Hvis du har søkt om eller mottar dagpenger fra NAV, kan du også søke om å beholde dagpengene mens du etablerer egen virksomhet.
Om du vil benytte denne ordningen, må du også innhente en næringsfaglig vurdering av etablerings-planene dine fra en instans NAV har godkjent. NAV dekker ikke utgiftene til dette.
Trenger du næringsfaglig vurdering, kan du ta kontakt på e-post etablerer@askershus.no eller tlf 02314 for informasjon og bestilling av rapport.
Du som gründer/etablerer må selv betale for denne rapporten. 

Møteplasser og aktører

Næringsforeningen i Drammensregionen har ressursgrupper i de kommunene de representerer. I Øvre Eiker er ressursgruppen etablert og består av næringsdrivende fra vår kommune.

I tillegg har vi lokalt etablert et kontaktforum som består av ordfører, kommunaldirektør, kommunalsjef for Seksjon Kultur og Samfunn og medlemmene i ressursgruppen. Møter og samlinger vil finne sted flere ganger i løpet av året og ved behov.

Eikerkonferansen er også en møteplass som har blitt et fast arrangement i Øvre Eiker. Det er Næringsforeningen i Drammensregionen som er arrangør, mens næringsteamet bistår.

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger veiledning så er næringsteamet ikke langt unna.

Arve Hauklien Røren - Rådgiver næring og kultur
arvehauklien.roren@ovre-eiker.kommune.no

Stine Jellum Skau - Rådgiver næring og miljø/klima
stinejellum.skau@ovre-eiker.kommune.no

Karin Bülow - Rådgiver næring og eiendom
karin.bulow@ovre-eiker.kommune.no

Bernt-Egil Tafjord - Rådgiver Næring og plan/regulering
Bernt-egil.tafjord@ovre-eiker.kommune.no

I tillegg har vi:

Dag Aanensen - Rådgiver og sekretariatsleder for Drammensregionen
dag.aanensen@drammen.kommune.no