Åpningstider for salg og skjenking

Skjenketider gjelder for alle virksomheter med skjenkebevilling i Øvre Eiker. Egne regler gjelder for ambulerende bevillinger. 

Skjenketiden for alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid, men skjenkingen må avsluttes senest en halv time før stedet skal stenge. Det kan aldri skjenkes alkoholholdig drikk lengre enn til kl. 03:00.

Øl og vin

Skjenking av øl og vin (under 22 volumprosent alkohol) kan ikke skje før kl. 08:00 på hverdager og ikke før kl. 12:00 på søndager, helligdager og høytidsdager.

Brennevin

Skjenking av brennevin (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) kan ikke skje før kl. 13:00.

Skjenking i julen

Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent kan ikke skje før kl. 08:00 på julaften og nyttårsaften og ikke før kl. 12:00 på 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan ikke skje før kl. 13:00 alle dager. I romjulen gjelder alminnelige skjenketider.

Skjenking i påsken

Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag: Skjenking av alkoholholdig drikk under 22 % fra kl. 12:00. Skjenking av alkoholholdig drikk over 22 % fra kl. 13:00.
Påskeaften: Vanlig skjenketid.

Skjenking på 17. mai

Skjenking av øl er lov fra kl. 12:00. Skjenking av brennevin er lov fra kl. 13:00.

Skjenking i pinsen

1. og 2. pinsedag: Skjenking av alkoholholdig drikk under 22 % fra kl. 12:00. Skjenking av alkoholholdig drikk over 22 % fra kl. 13:00. Pinseaften: Vanlig skjenketid.

Skjenketid ved overgang til vintertid

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03:00 til kl. 02:00. Skjenketiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 03:00 første gang den natten, og den utvides ikke med en ekstra time.

Skjenking ved overgang til sommertid

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl. 02:00 til kl. 03:00. Skjenkesteder som har skjenketid til kl. 02:00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl. 02:00. Klokken er da 03:00 etter ny tid.