Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling, må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi i omsetningsoppgaven. 

 Satsene for bevillingsgebyret finner du i alkoholforskriften.

Frist for levering av omsetningsoppgaven

Alle som har en salgsbevilling eller en skjenkebevilling må levere omsetningsoppgave innen 10. mars.

Send inn omsetningsoppgave

Send inn omsetningsoppgave for ordinær salgs- eller skjenkebevilling her: 

Skjenkebevilling

Salgsbevilling

Bevillingshavere som har flere bevillinger, må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested.

Slik leverer du omsetningsoppgaven:

  • Logg in 
  • Velg selskapet du representerer
  • Velg send inn omsetningsoppgaven

Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av en person som er tildelt rollene "kommunale tjenester" og "post/arkiv" i Altinn.

Ny virksomhet

  • Hvis salgs- eller skjenkestedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning.
  • Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Opphør eller salg av virksomheten

  • Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp.
  • Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare.
  • Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar kommunen en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Drift på tidligere eiers bevilling

  • Hvis du har overtatt et sted med salgs- eller skjenkebevilling, må du sende oss omsetningsoppgaven innen 14 dager etter at du har sendt søknad om ny bevilling.

Revisors bekreftelse

Salgs- og skjenkesteder som hadde bevilling i hele eller deler av 2022, skal sende med revisors bekreftelse. Steder som har fått ny bevilling i 2023 trenger ikke sende inn revisors bekreftelse.

Salgs- og skjenkesteder som har hatt bevilling deler av året, men som ikke lenger har bevilling, må levere revisors bekreftelse på omsetningstallene.

Revisor må bekrefte hvor mange liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år. Dette gjøres med en Pdf av revisors bekreftelse på antall liter med alkoholholdig drikk som ble omsatt foregående år, i henhold til attestasjonsoppdrag ISAE 3000.

Det er bevillingshavers ansvar at revisor bekrefter omsetningstallene. Uten denne bekreftelsen regnes omsetningsoppgaven som ikke levert.

Hvorfor må du ha bekreftelse fra revisor?

For at størrelsen på bevillingsgebyret skal bli riktig, har Øvre Eiker kommune besluttet at alle omsetningsoppgaver skal bekreftes av revisor.  Dette gjelder også for selskaper som ikke er revisorpliktige.

Kravet til revisorbekreftet omsetningsoppgave gjelder ikke for institusjoner eller organisasjoner som etter skatteloven er fritatt for skatteplikt. Unntaket må dokumenteres.

Les mer om fritak for skatteplikt.

Standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000

Revisoren skal benytte standard for attestasjonsoppdrag "ISAE 3000 - attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk økonomisk informasjon". Dette oppdraget skal resultere i en uttalelse med revisorens bekreftelse på virksomhetens omsetning av alkoholholdig drikk oppgitt i liter. Forutsetningen for revisorens bekreftelse er at vilkårene i ISAE 3000 er oppfylt.