Søke om serverings-, salgs og skjenkebevilling eller endre bevilling

Dersom man skal servere mat, skjenke og/eller selge alkohol må man søke om bevilling fra kommunen. Det finnes ulike typer bevillinger. Nedenfor vil du finne informasjon om de ulike type bevillinger og krav i forbindelse med søknaden.

Det er gratis å søke om serverings- skjenke- og salgsbevilling. For bevillinger til enkeltanledninger/ambulerende påløper det et engangsgebyr.