Bli frivillig

Ønsker du å være frivillig? I Øvre Eiker er frivillighet en av bærebjelkene i lokalmiljøet. Hvert år produseres det tusenvis av timer med frivillig arbeid som bidrar til å gjøre kommunen vår til et bedre sted å leve og bo. Vil du være en del av denne verdiskapninga er det mange som ønsker din innsats velkommen.

Frivillighetens hus

På Frivillighetens hus i Hokksund er det mange aktiviteter du kan bli med på. Her kommer frivillige hender godt med. I tillegg er det også mange trivselsoppgaver frivillige kan bli en del av i helse og sosialsektoren. Er dette noen for deg ta kontakt med: frivillighet@oeiker.no

Trå til

Trå til er en egen ordning for deg som er mellom 16 og 19 år, og som bidrar med minimum 40 timer frivillig samfunnsinnsats. Som takk for dette kan du motta et anbefalingsbrev (Letter of recommendation) undertegnet av ordfører og kommunedirektør. Både brevet og erfaringen du får kan komme godt med i senere utdannings- eller jobbsøkesammenheng. Er dette noe for deg kan du sende en epost til: tra-til@oeiker.no

Frivillighetens egen portal

Alle frivillige organisasjoner i kommunen kan legge ut oppdrag og aktiviteter de ønsker hjelp til på www.frivillig.no og www.ungfritid.no. Her er det masse å velge imellom og kontaktinformasjon til oppdragsgiver ligger ved alle oppdrag.

Kontakt oss

Kari Mette Høstvik
Tlf.: 994 44 414
E-post: karimette.hostvik@oeiker.no