Bål og grilling

Ofte er det fristende å tenne bål, men først er det lurt å se litt nærmere på hvilke regler som gjelder. Det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.

Hva er generelt bålforbud?

Om våren og sommeren blir det gjerne tørt. Da øker faren for skog- og lyngbrann. I Norge er det derfor et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog.

I perioden med generelt bålforbud er det lov til å grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud.

Sjekk skogbrannfaren på Yr.no før du tenner bål eller grill.

Tips til trygg bålbrenning

  • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
  • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
  • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
  • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon, som gress, planter og skog.
  • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
  • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig, som vann, pulverapparat, skumapparat eller CO2-apparat.
  • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
  • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.

Er det lov med bål på Sankthans?

Normalt gis det lov til å brenne Sankthansbål, forutsatt at det er på egnet sted i nærheten av vann e.l. Brannvesenet kan svare på dette dersom du er i tvil. Kontakt Drammensregionens brannvesen.