Båndtvang

I Øvre Eiker er det generell båndtvang i perioden 1. april til 30. september.

Når skal hunden være i bånd?

  • Mellom 1. april og 30. september
    • Mellom 1. april og 20. august (gjelder hele landet).
    • Mellom 21. august og 30. september (gjelder hele kommunen unntatt et område sørvest for Eikeren).
  • Hele året i boligområder, handleområder, lekeplasser, idrettsplasser, kirkegårder, utenfor skoler og barnehager.
  • Om vinteren i lysløyper som blir brukt til skiløping.

Du kan ha hunden din løs de tidene på året det ikke er båndtvang, og der det ikke er bestemt utvidet båndtvang. Hunder kan bare være løse når de blir fulgt og kontrollert på en aktsom måte, eller er forsvarlig inngjerdet på et sted som ikke er åpent for allmenn ferdsel. Den som holder en hund i bånd skal være i stand til å ha kontroll med hunden, hvis den ikke blir ledsaget av noen som har slik kontroll.

Kan jeg få unntak fra reglene om båndtvang?

Hundeloven har noen unntak fra reglene om båndtvang. Hvis du har særlig behov og hunden din er spesielt trent til formålet, kan du også søke kommunen om unntak. Det kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med taksering av skogsfugler med bruk av fuglehund.

Vil du søke om unntak fra båndtvang, kan du levere en skriftlig søknad til Servicesenteret eller kommunens postmottak.

Lover og regler

Lov om forsvarlig hundehold (hundeloven) - Lovdata

Forskrift til lov om hundehold, Øvre Eiker kommune, Buskerud - Lovdata

 

Kontakt oss

Thomas Olufsen Skrautvol
Landbruk og miljø
E-post: thomasolufsen.skrautvol@ovre-eiker.kommune.no 
Telefon: 32 25 10 75