Eiker Arkiv

Eiker Arkiv er et lokalhistorisk arkiv. Arkivet ble etablert i 2003 og er et samarbeid mellom Øvre Eiker kommune, Drammen kommune og Eiker Historielag. 

Eiker Arkiv oppbevarer og registrerer ulike typer lokalhistorisk dokumentasjon, som arkivmateriale etter bedrifter og organisasjoner, fotografier, film, lydbånd, avisutklipp, samt registreringer av faste kulturminner og museale gjenstander. Størstedelen av arbeidet utføres som frivillig innsats, og alle er hjertelig velkommen til å delta.

Digitalisering av denne dokumentasjonen er en viktig del av arbeidet, og resultatet kan du se på Eiker Arkivs nettsider.

Eiker arkivs hjemmeside

Her finner du oss

Øvre Eiker bibliotek
Rådhusgata 9
3300 Hokksund

Åpningstider

Eiker Arkiv er betjent torsdager fra kl. 15:00 - 18:00 på Nøstetangen Café og fredager fra kl. 11:00 - 15:00 på Øvre Eiker bibliotek. Avvikende åpningstider i ferier.
Se Eiker Arkivs egen side for oppdatert informasjon om åpningstider.

Kontakt oss

Bent Ek
Tlf.: 984 22 480
E-post: bent.ek@oeiker.no