Priser og stipend

Hvert år lyser vi ut priser og stipender for å gi anerkjennelse til ildsjeler som har gjort en særskilt innsats for lokalsamfunnet og sine medmennesker. Prismottakerne kan være enkeltmennesker eller foreninger.

Tilgjengelighets- og inkluderingsprisen  

Øvre Eiker kommunes tilgjengelighets- og inkluderingspris er en anerkjennelse for særlig fremragende innsats for tilgjengelighet for og inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser i kommunen. Prisen kan tildeles en eller flere enkeltpersoner eller foreninger som har utmerket seg positivt i kommunen med å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser i sine aktiviteter og på sine arenaer. Prisvinner må bo eller arbeide i kommunen. Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser bestemmer hvem som vinner prisen.   

Frist for å foreslå kandidater er 14. september hvert år.   

Nominasjonsskjema for tilgjengelighets- og inkluderingsprisen   

Byggeskikksprisen

Byggeskikkprisen deles ut til personer og selskaper med prosjekter, bygg eller anlegg som har bidratt til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk. Bygget skal ha god arkitektonisk utforming, ta hensyn til omgivelser, landskap og natur - og være ferdigstilt i løpet av de fire siste årene. 

Prisen har som formål å medvirke til økt forståelse for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsetting eller endring av eksisterende bebyggelse.

 

Kulturprisen

Øvre Eiker kommunes kulturpris er en anerkjennelse for særlig fremragende innsats på kulturfeltet. Alle kan foreslå kandidater til kulturprisen. Ingen kan få kulturprisen mer enn en gang. Kulturprisen består av et pengebeløp, en glasspokal fra Nøstetangen glass og et diplom. Det er et kulturprisutvalg som bestemmer hvem som vinner prisen hvert år.   

Frist for å forslå kandidater er 14. september hvert år.   

Nominasjonsskjema for kulturprisen

Kunstnerstipend

Øvre Eiker kommunes kunstnerstipend skal bidra til et levende kunstmiljø i kommunen. Kunstnerstipendet deles ut til visuelle kunstnere som er aktive i kommunen enten med atelier eller fast utstillingslokale. Kunstnerstipendet består av et pengebeløp og et diplom. Kulturprisvinnere må arrangere en åpen dag i sitt atelier, presentere sin kunstnerskap på egnet arena i kommunen og delta i fagjury for neste års kunstnerstipend. Øvre Eiker kommunes kulturprisutvalg bestemmer hvem som vinner prisen hvert år etter innstilling fra en fagjury.   

Frist for å foreslå kandidater er 14. september hvert år.   

Nominasjonsskjema for kunstnerstipend   

Kontakt oss

Torodd Eriksen
Tlf.: 915 24 542
E-post: torodd.eriksen@oeiker.no