UKM - Ung Kultur Møtes

UKM er en møteplass for deg mellom 13 og 20 år, som er opptatt av ulike uttrykksformer og sjangre innenfor ungdomskulturen, for eksempel dans, teater, musikk, film og foto.

I UKM foregår aktivitetene hele året, men det arrangeres også en årlig lokalmønstring i februar. Her kan du vise frem av det du ønsker av kulturuttrykk. Et fagpanel gir tilbakemeldinger til alle deltakerne etter opptreden, og kommer med innspill på hvilke deltakere som skal representere kommunen på fylkesmønstringen i april.

UKM er også en arena for deg som er interessert i

  • sceneteknikk 
  • journalistikk 
  • kunst
  • litteratur
  • trylling
  • datakunst 
  • gaming
  • webdesign
  • arrangement- og festivalplanlegging

UKM-aktivitetene skjer i et tett samarbeid med kulturskolen og skolene i kommunen. Gjennom dette samarbeidet ønsker vi at du som har et kulturuttrykk å vise frem, skal få muligheten til det, både under den årlige mønstringen, men også på andre arenaer gjennom året.

Påmelding

Påmelding til lokalmønstringen åpner i januar hvert år.

UKM Øvre Eiker har en egen hjemmeside der arrangementer legges ut. Der finner du også informasjon og inspirasjon fra nasjonalt- og fylkesnivå som kanskje interesserer deg.  Du kan også følge UKM Øvre Eiker på Facebook.

UKM Øvre Eikers egen hjemmeside

Kontakt oss

Anne Grethe Klunderud
Tlf.: 902 20 744
E-post: annegrethe.klunderud@oeiker.no