Utleie av lokaler og uterom

I Øvre Eiker kommune bruker vi nettløsningen Bookup for utleie og lån av kommunale lokaler. Det finnes også uteområder som kan leies til arrangementer.

Utleie av lokaler

I Bookup kan du booke lokaler, se hvilke lokaler som leies ut, når de er tilgjengelige og hva det koster. Vi skiller mellom enkeltbookinger og sesongbooking.

Leie av uterom

I Øvre Eiker har vi tre uteområder som kan leies til arrangementer.

Skriverparken i Hokksund

Skriverparken ligger på nordsiden av Drammenselva i Hokksund. Parken er delvis tilhørende den gamle sorenskrivergården, som i dag rommer Nøstetangen Norsk Glassmuseum. Parken ble ved årtusenskiftet valgt til Øvre Eikers "Tusenårssted". Parken inneholder store gamle trær, hekker og skulpturer. Parken benyttes ofte til arrangementer i sommerhalvåret. For å leie parken, må du søke.

Skjema for booking kommer. Inntil videre: Kontakt Servicesenteret.

Vestfossen park

Parken i Vestfossen strekker seg fra område ved bussterminalen og ned til bryggen ved Vestfosselva hvor MS Eikern har sitt utgangspunkt.  Parken har et steinbelagt torgområde med lekeplass, en stor åpen plen, brygge og gangstier.

Dette er aktivitetsområdet som kan leies/lånes ut til store og små arrangementer. En opphøyd platting kan benyttes som scene. Om vinteren blir det lagt skøyteis på torgområdet hvis forholdene tillater det. På plenen mot det steinbelagte torgområde kan det om ønskelig settes opp en midlertidig scene.

Skjema for booking kommer. Inntil videre: Kontakt Servicesenteret.

Kontakt oss

Servicesenteret
Tlf.: 32 25 10 00
E-post: servicesenteret@oeiker.no