Tilskuddsordninger

Øvre Eiker kommune har følgende tilskuddsordninger for kultur og frivillighet. Klikk på den enkelte tilskuddsordningen for å lese mer om frister og kriterier.

Tilskuddsordninger

Ved behandling av søknadene i de forskjellige tilskuddsordningene, gjelder følgende retningslinjer for støtte til frivillighet og kulturliv (PDF, 984 kB)

For andre tilskuddsordninger, kan du også søke i Tilskuddsportalen. Dette er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd. 

Tilskuddsportalen

Kontakt oss

Torodd Eriksen
Tlf.: 915 24 542
E-post: torodd.eriksen@oeiker.no