Klarlegging av grenser

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensene klarlegges ved en oppmålingsforretning. Klarlegging av eksisterende grense kan også bestilles for å merke opp eksisterende grensepunkt på nytt.

Ønsker du å få klarlagt grensene på eiendommen din?

Det er to alternativer:

Nymerking

Hvis grensemerke for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille nymerking av eiendomsgrensen.

Klarlegging ved oppmålingsforretning

Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. Dette gjelder eldre eiendommer som er etablert ved skylddelingsforretning, utskiftning eller tilsvarende.

Slik søker du

Du søker om å klarlegge en grense ved å fylle ut søknadsskjema rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvisisjonen må være signert av eier (hjemmelshaver).

Du må legge ved et kart som viser hvilke grenselinjer/grensepunkter som du ønsker klarlagt. Kartet kan du selv hente ut fra kommunens kartløsning. 

Søk om klarlegging av eiendomsgrenser

Hvor sender du søknaden?

Send søknaden med vedlegg på e-post til post@ovre-eiker.kommune.no eller i posten til Øvre Eiker kommune, Geodata, Postboks 76, 3301 Hokksund.

Hva koster det?

Gå til gebyroversikt for Øvre Eiker kommune

Hva skjer videre?

Behandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker etter oppmålingsgebyret er betalt. I oppmålingssaker løper ikke saksbehandlingstiden i vintermånedene januar, februar og mars. Saksbehandlingstid i vintermånedene kan du lese om i Øvre Eiker kommunes vinterforskrift.

Vi sender ut innkalling til oppmåling senest 14 dager før oppmålingen gjennomføres.