Sammenslåing av eiendom

Eiendommer med like eiere og like heftelser kan slås sammen.

For å kunne gjennomføre en sammenslåing må eiendommene:

  • grense inntil hverandre (det kan gjøres unntak)
  • ha samme hjemmelshavere (eiere)
  • ha de samme økonomiske heftelsene eller være heftelsesfrie. En sammenslåing av eiendommer kan ikke føre til prioritetskollisjon mellom panthaverne. I disse tilfellene må det ryddes opp i heftelser.

Les mer om sammenslåing og prioritet hos Statens kartverk.

Slik går du frem for å sammenslå eiendommene dine

Du søker om sammenslåing av eiendommer ved å fylle ut skjemaet krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter. Pass på å få underskrift av alle tinglyste eiere av eiendommene.

Send inn skjema - Krav om sammenslåing av eiendommer

Hvor sender du søknaden?

Send skjema krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter med vedlegg til Øvre Eiker kommune, Geodata, Postboks 76, 3301 Hokksund.

Hva koster det?

Sammenslåing er gratis å tinglyse, men du må betale for utsteding av nytt matrikkelbrev. 

Hva skjer videre?

Vi kontrollerer skjemaet før kravet matrikkelføres og oversendes Kartverket. Når Kartverket har godkjent sammenslåingen, sender vi ut nytt matrikkelbrev til eierne av eiendommen. 

Kravene behandles fortløpende. Vi har seks ukers frist fra vi har mottatt komplett krav om sammenslåing til vi har sendt nytt matrikkelbrev til deg.

Lover og regler

Kontakt oss

Geodataavdelingen
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00