Slette seksjonering

Når du sletter seksjoneringen på en eiendom, eier du ikke lenger en seksjon, men en andel av grunneiendommen. Hvis det kun er noen seksjoner som skal slettes, gjøres dette ved en reseksjonering.

Hvordan slette seksjonering?

Du kan søke om sletting av seksjonering ved å fylle ut skjema "Begjæring om opphevelse av seksjonering" eller ved å sende inn en søknad i et vanlig brev.     

Fyll ut skjema - Begjæring om opphevelse av seksjonering (PDF, 114 kB)

Søknaden må inneholde:

  • fullt navn og fødselsnummer til samtlige seksjonseiere    
  • kommunenavn    
  • gårds- og bruksnummer    
  • en tekst som beskriver at man ønsker å slette seksjoneringen på eiendommen    

Alle seksjonseierne må skrive under på søknaden og navnene må gjentas med blokkbokstaver. Alle signaturer må være i original.    

Dette må du sende inn sammen med søknaden    

  • Samtykke til sletting av seksjonering fra samtlige panthavere og urådighetshavere hvis du har en urådighet tinglyst på eiendommen.   

    Det må komme klart frem at det er sletting av seksjonering panthaverne samtykker til. Hvis du er usikker på om det ligger en tinglysingssperre på eiendommen kan du kontakte Kartverket eller kontrollere grunnboken selv. Alle samtykker må ha originale signaturer.     

    Klikk her for å se hva som er tinglyst på eiendommen din.     

Hvor sendes søknaden?     

Send søknaden og vedlegg i to eksemplarer med originale signaturer til Øvre Eiker kommune, Geodata, Postboks 76, 3301 Hokksund.    

Alternativt kan du levere søknaden på rådhuset i kommunens servicesenter, Stasjonsgata 24, 3300 Hokksund.     

Hva koster det?     

Gebyrer for seksjonering
Gebyrer 2023 Grunnpris Enhetspris pr. eierseksjon
Seksjonering kr 13 000 kr 1 300
Parkeringsseksjon kr 250
Reseksjonering kr 13 000 kr 1 300
Sletting av seksjonering kr 2 500 kr 250
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr 175
Matrikkelbrev over 10 sider kr 350

Hva skjer videre?     

Vi fører krav om sletting av seksjonering inn i matrikkelen og sender melding om slettingen til Kartverket for tinglysing. Etter tinglysing sender vi ut matrikkelbrev for eiendommen.   

Kontakt oss

Geodataavdelingen
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00