Innbyggerråd - en måte å påvirke beslutninger på

For å sikre medvirkning fra spesifikke målgrupper skal alle kommuner ha råd og utvalg som en del av den politiske behandlingen. Disse jobber for å fremme målgruppens perspektiv i politisk saksbehandling. Vi kaller det innbyggerråd, og dette dreier seg om påvirkningsarbeid. Her kan du lese mer om hva dette er, hvem som representerer målgruppene og medvirkningen rådene bidrar med.  

Hva er et innbyggerråd?

Et innbyggerråd er en gruppe mennesker som kommer sammen i faste møter for å si sin mening om saker som angår deres målgruppe. På denne måten påvirker de kommunale beslutninger. Rådet, eller gruppen, velges i et valgallmøte, etter gjeldende lover og forskrifter.

Innspillene fra rådene gir både politikere, og administrasjonen i kommunen, informasjon til å treffe gode beslutninger som ivaretar flest mulig. Innspillene rådene kommer med, kan både gis i forkant av en sak, men også rett før en beslutning tas. Dette kan føre til at beslutningen treffer innbyggerens behov enda bedre, og at justeringer i etterkant ikke er like nødvendige. Rådet behandler ikke saker som angår enkeltpersoner. Møtene er åpne for alle som måtte ønske å være tilhørere. 
Finn rådenes møtedatoer i den politiske møtekalenderen.

Handlingsprogram

Rådene har også sitt eget handlingsprogram. Dette er saker som er viktige for målgruppen de representerer, og er saker de jobber med å belyse viktigheten av gjennom perioden rådet møtes. På denne måten påvirker de også egne fanesaker. Dette kan alle som representerer målgruppen være med på å forme innholdet av.

Dette er de fire innbyggerrådene i Øvre Eiker

  • Eldrerådet: Seks medlemmer og vara, fire års funksjonstid
  • Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser: Fem medlemmer og vara, fire års funksjonsti
  • Ungdomsrådet: 12 medlemmer og vara, to års funksjonstid
  • Innvandrerutvalget: 5 medlemmer og vara, to års funksjonstid

Datoer for valg til rådene

Vil du være med å påvirke? Du må du møte opp på valgallmøtet hvor vi holder valg til rådet. I juni ble det gjennomført valgallmøter i eldrerådet og i rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Ungdomsrådet og innvandrerutvalget har valg på høsten. 

Se ungdomsrådets egen film her 

 

Vil du vite mer om kommunens innbyggerråd?