Politiske utvalg

Øvre Eiker kommune har fire utvalg (tidligere kalt fagkomiteer) og en klagenemd. Klikk på et navn i listen under for å lese mer.

Utvalg 1 - Planutvalg

Utvalg 2 - Utvalg for oppvekst

Utvalg 3 - Utvalg for næring og kultur

Utvalg 4 - Utvalg for helse og velferd

Klagenemda