Politisk ledelse

Ordfører, kommunestyre og formannskap

Kommunestyremøtene sendes direkte her på hjemmesiden, på kommunens Facebook-side og på vår Youtube-kanal. Opptaket er tilgjengelig i 14 dager. Etter dette kan du få tilgang om du henvender deg til oss.