Paraplyorganisasjoner

Et godt samarbeid mellom frivilligheten og offentlig sektor er viktig for å skape bærekraftige lokalmiljøer sammen med innbyggerne i Øvre Eiker. Hos oss har vi valgt å formalisere dette samarbeidet gjennom regelmessige møtepunkter for frivillig og offentlig sektor representert av fire paraplyorganisasjoner.

Idrettsrådet

Idrettsrådet representerer den klart største delen av frivilligheten i Øvre Eiker. Rådet er en viktig samarbeidspart for kommunen når det gjelder utviklingen av idrettsaktivitet og idrettsarenaer. Idrettsrådet består av et styre på åtte personer fra ulike idrettslag som velges på idrettsrådets årsmøte. Leder av Idrettsrådet er Hanne Lyngås.

Rådet kan kontaktes på: styret@oeir.no

Musikkrådet 

Musikkrådet representerer kor og korps i kommunen vår. Rådet velges på årsmøtet, der alle registrerte sang- og musikkforeninger innkalles. Rådet er også en naturlig samarbeidspartner for kommunen i saker som berører musikk og arenaer for dette. Leder av Musikkrådet er Tom Erik Galambos.

Rådet kan kontaktes på: tom.erik.galambos@me.com

Teaterrådet

Teaterrådet representerer at aktivt teatermiljø både for barn, ungdom og voksne i Øvre Eiker kommune. Leder av Teaterrådet er Hanne Merete Haverstad Knutsen.

Rådet kan kontaktes på: hmhknuds@broadpark.no

Aktivitetsrådet

Aktivitetsrådet skal fange opp aktiviteter som ikke naturlig sorterer under de andre rådene, blant annet satsninger som Aktiv hele livet og egenorganiserte aktiviteter. Aktivitetsrådet administreres gjennom Idrettsrådet, men har en egen kontaktperson. Dette er Tormod Brenden.

Rådet kan kontaktes på: styret@oeir.no