Valg

Valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget 2023 var mandag 11. september.

Kommunestyre og fylkestingsvalget 2023