Arbeidsvarsling

Skal du jobbe på kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse. Du må da utarbeide en arbeidsvarslingsplan og sende inn en søknad. 

Dette må du huske på når du skal lage en arbeidsvarslingsplan

Dette må du tenke på når du lager en arbeidsvarslingsplan 

  • Unngå rygging hvor det ferdes gående eller syklende 

  • Sørg for sikre avkjørsler 

  • Unngå å bruke høyrisiko kjøretøy hvor det ferdes gående og syklende 

  • Lag trygge midlertidige traseer for gående og syklende 

  • Bruk gang- og sykkelarealer til anleggstrafikk 

  • Sikre krysningspunkter 

  • Sørg for trygg skolevei 

Skal du plassere utstyr langs offentlig vei?  

For arbeid som medfører plassering av utstyr og innretninger på eller ved offentlig vei, gate eller fortau, skal det leveres arbeidsvarslingsplan og riggplan. Dette gjelder for eksempel stillas, containere, kraner eller tømmer. Godkjent plan skal foreligge før noe område tas i bruk. 

Privatpersoner

Det stilles spesielle krav til utformingen av en arbeidsvarslingsplan. Hvis du som privatperson skal leie container eller annet utstyr som må settes på offentlig vei, må du derfor kontakte dem du leier utstyr fra, for utfylling av skjemaet.

Slik søker du

Øvre Eiker kommune bruker egen søknadsportal for gravetillatelser og arbeidsvarslingsplaner. RosyWeb gir deg som søker, mulighet til å se tidligere og nåværende søknader på ett sted. 

Klikk her for å sende søknad om arbeidstillatelse/arbeidsvarslingsplan 

Benytter du Visio tegneprogram? 

For entreprenører som benytter Visio tegneprogram for arbeidsvarslingsplaner, kan arbeidsvarslingsskjema benyttes og legges ved søknad.