Gravemelding og kabelpåvisning 

Dersom du skal grave i bakken, trenger du å finne ut hvor det allerede er rør og kabler gravd ned, og du utarbeider da en gravemelding.

Det er etablert en samordnet lednings- og kabelpåvisningstjeneste i kommunen. Det vil si at du som bruker, får en enklere hverdag ved å henvende deg til et sted for å få informasjon om kommunens eget ledningsnett. 

Merk at dette ikke er søknad om å utføre selve gravingen.  

Hvordan utføre kabelpåvisning? 

I de tilfellene der det er behov for påvisning og merking av kabelnett, vil dette bli utført av personell fra Geomatikk AS.

Bestill kabelpåvisning via  Ledningsportalen 

Kommunale vann- og avløpsledninger påvises av personell fra Øvre Eiker kommune. Ta kontakt med oss på tlf 911 58 992

Koordinering av gravearbeider og ledningsframføring i KGrav 

KGrav-portalen har to funksjoner, å koordinere planlagte gravearbeider, samt å gi tillatelse til framføring og nærføring av infrastruktur som legges i- og ved offentlig vei. KGrav er beregnet for infrastruktureiere med utbyggingsprosjekter. 

Alle gravearbeiderer hvor en kommunal vei krysses, eller gravearbeider som foregår langsgående i og ved en kommunal vei eller grunn og som har en lengde på over 40 meter, skal koordineres i KGrav. Dersom gravingen skal skje i Hokksund eller Vestfossen sentrum, er den samme grensen 20 meter.  

Gå til KGrav