Gravetillatelse

Du må søke om gravetillatelse for alle arbeider som medfører graving og arbeid på kommunal vei. Kommunal vei omfatter mer enn bare kjørebanen, også grøfter, fyllinger, skjæringer, rabatter og skuldre hører til. 

Når må du søke om gravetillatelse? 

Du må søke

  • dersom du skal grave gjennom kommunal vei eller langs veien 

  • dersom du skal strekke ledning over, under eller langs offentlig vei  

  • dersom du skal grave i eller nærmere enn 3 meter fra kommunale veier. Husk også arbeidsvarsling.

  • dersom du skal grave i kommunal park, natur og friområder

Slik søker du 

Søknad om gravetillatelse og kommunikasjon med kommunen for graving og arbeidsvarsling skal utføres i den digitale portalen rosyweb.

Send inn søknad om gravetillatelse

Dersom du har andre henvendelser om graving og arbeidsvarsling, send en e-post til gravepost-veg@oeiker.no 

 Informasjon til deg som skal grave

  • Graving i kommunale veier må ikke settes i gang før det er gitt grave- og arbeidstillatelse. 

  • Søknaden behandles normalt i løpet av fire uker.  

  • Kommunen har utarbeidet en graveinstruks som gjelder for all graving og arbeid i kommunal veigrunn og nær eller inntil kommunal vei. Instruksen viser hvilke krav som stilles til entreprenøren som skal gjennomføre gravearbeidet.  Entreprenøren har ansvar for at dette blir utført riktig. Reglene skal sikre at kommunale veier og infrastruktur ikke blir påført unødige skader eller får dårligere kvalitet.  

  • Det blir lagt vekt på at arbeidene ikke skal medføre fare for trafikanter. 

Dokumenter  

Kontakt oss

Send en e-post til gravepost-veg@ovre-eiker.kommune.no for å komme i kontakt med oss.