Avløpsvann fra private husholdninger

Det er kun tiss, bæsj og dopapir som skal kastes i toalettet.

Hva er avløpsvann fra privat husholdning?

Avløpsvann er vann fra toalett, dusj, vasker, vaskemaskiner og innvendige sluk (kloakk).

Hva er en privat avløpsledning? 

Private ledninger (stikkledninger) og utstyr utenfor husets yttervegg som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.

Dine plikter som huseier

Ved utskifting av kommunens hovedledningsnett kan kommunen kreve at du må skifte ut din private avløpsledning dersom den ikke tilfredsstiller dagens krav.

Du må utbedre feil og mangler ved påvist lekkasje på privat avløpsledning.

Det er kun tiss, bæsj og dopapir som skal kastes i toalettet. Du må ikke kaste kondomer, q-tips, kjemikalier, medisiner eller våtservietter i toalettet. Dette kan skape problemer for renseanlegget eller hindre miljøvennlig bruk av slam.

Matavfallskvern

Det er ikke tillatt å installere matavfallskvern i Øvre Eiker kommune.

Hvorfor skal ikke fett i avløpet?

Fett i avløpsnettet er et økende problem, både i private og kommunale rør. Hvert år må kommunen bruke mye penger og ressurser på problemer knyttet til fett i avløpsnettet.

Avløpsnettet er bygget for å håndtere vann, tiss, bæsj og dopapir. Det hjelper ikke at det benyttes varmt vann og såpe når fettet fjernes fra gryter og panner, for fettet vil stivne igjen når det kommer lenger ut i rørene. Fett fra matrester og matlaging tetter og skaper problemer i rør og ved pumpestasjoner. Dette kan føre til tilbakeslag i toalett, oversvømmelser i kjellere, lukt- og rotteproblemer.

Private avløpsanlegg

I Øvre Eiker er det "Tilsynet for små avløpsanlegg" i Lier kommune som sørger for forvaltning, tilsyn og oppfølging av private avløpsanlegg.

Gå til: Tilsynet for små avløpsanlegg - Lier kommune