Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Alle bolig- og næringseiendommer som er i nærhet av kommunalt vann- og avløpsnett, er pliktig til å være tilknyttet dette.  

Når faktureres tilknytningsgebyr? 

Når en eiendom skal knytte seg til kommunale vann- og avløpsledninger for første gang, må eier av eiendommen betale tilknytningsgebyr. Det finnes to typer tilknytningsgebyr, et for vann og et for avløp. Vi fakturerer tilknytningsgebyrene når du har fått igangsettingstillatelse. 

Lurer du på om du kan koble deg til kommunalt vann- og avløp? 

Ta kontakt med oss på e-post for å få vite om det er mulig å koble seg til kommunalt vann og avløp. Send epost til oss.  

Har du fått pålegg om tilknytning til kommunalt vann- og avløp?  

Ta kontakt med en rørlegger som hjelper deg med å søke.  Tegninger og forslag til løsning (søknad om tilknytning) sendes av rørleggeren til Øvre Eiker kommune. 

Du må søke kommunen om tillatelse 

Etablering og vesentlig rehabilitering av vann- og avløpsledninger er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Les hvordan du går frem for å søke tillatelse etter plan- og bygningsloven

Bruk godkjent rørlegger

Det er kun godkjente rørleggere som kan utføre arbeid på private- og kommunale vann- og avløpsledninger. 

VA-norm

VA-norm (vann og avløp) er en beskrivelse med krav som kommunen setter til VA-tekniske anlegg. Her kan du se VA-norm for Øvre Eiker kommune. 

Gebyrer 

Gebyrer - tilknyning vann og avløp
Gebyrtype Gebyr 2024
Tilknytningsgebyr vann for bolig kr 10 093
Tilknytningsgebyr avløp for bolig kr 10 970
Tilknytningsgebyr vann for næring kr 20 185
Tilknytningsgebyr avløp for næring kr 21 940

Nyttige dokumenter