Vann- og avløpsgebyrer

Her finner du informasjon om vann- og avløpsfaktura, eierskifte og ofte stilte spørsmål. Vann og avløp blir fakturert tre ganger i året.

Gebyrer for vann og avløp

Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at alle utgifter både til drift og investeringer skal dekkes 100 prosent gjennom gebyrene til abonnentene. Det er ikke tillatt å kreve mer i gebyr enn det som faktisk blir brukt. Hvis tjenesten har overskudd ett år, skal avgiftene settes ned. Det er en begrenset mulighet til oppsparing av midler til fremtidige investeringer. I løpet av en femårsperiode skal kostnadene være de samme som inntektene.

Priser for vann og avløp finner du i Øvre Eiker kommunes gebyroversikt

Faktura

Du kan velge ulike måter å motta faktura fra Øvre Eiker kommune. Vær oppmerksom på at avtalen er mellom deg og din bank. Kommunen kan ikke stoppe, endre eller involveres i disse avtalene.

Les mer om de ulike betalingsmåtene under. 

Ofte stilte spørsmål - faktura for vann og avløp

Betalingsmåter

Du kan velge ulike måter å motta faktura fra Øvre Eiker kommune. Betalingsavtaler må opprettes i bank/nettbank. Kommunen kan ikke hjelpe deg med oppretting/endring i disse avtalene. Du kan lese mer om de ulike avtaletypene under.