Drikkevann

Drikkevannet i Øvre Eiker har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet.

Drikkevannet tilfredsstiller kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Hardhet

I Øvre Eiker har vi bløtt vann, med en hardhet på 2,9 dh. Det betyr at du normalt ikke trenger å tilsette salt i oppvaskmaskinen.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler deg ved:

  • endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • kokeanbefaling av drikkevannet

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut sms til alle mobiltelefoner og en automatisert talemelding til dem som kun er registrert med fasttelefon.

Registrer deg i vårt system og les mer om telefonvarslingen.

Nødvann

Dersom vannforsyningen svikter, har Øvre Eiker kommune mulighet for utkjøring av tanker på 1 m³ som midlertidige vannposter. Vann kan hentes i 10-liters vannposer som blir delt ut ved vannposten. De som blir berørt, vil få varsel om dette via sms.

Vannbehandlingsanlegg

Øvre Eiker kommune har to vannbehandlingsanlegg; et i Sandsbukta ved Eikeren og et på Strømbo. 

  • Skotselv og Hokksund får vann fra Strømbo.
  • Vestfossen, Darbu og Ormåsen får vann fra Eikeren.

Råd ved brunt vann 

Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i 30 minutter, bør du ringe vakttelefonen til vann og avløp. 

Les mer om råd ved brunt vann i krana.

Hva bør du gjøre hvis du får beskjed om å koke drikkevannet?

Hvis kommunen har sendt ut varsel om å koke vannet, så bør du følge Folkehelseinstituttets råd ved kokevarsel. 

Opplever du mage- eller tarmproblemer eller dårlig almenntilstand etter å ha drukket vann, ta kontakt med din fastlege eller legevakt.

Det er ingen grunn til at du som bor i kommunen skal trenge å koke drikkevann til vanlig. Kommunen tar jevnlige vannprøver av drikkevannet på ledningsnettet.

Se prøveresultater på drikkevann her

Det tas jevnlig prøver av drikkevannet, se prøvesvarene her (godtvann.no)

Kontaktinfo og vakttelefon

Ved akutte hendelser som vannlekkasje og tilbakeslag av avløp, kan du ringe vakttelefonen på tlf. 911 58 992.

For hendelser som ikke er akutte, ber vi deg melde det inn i portalen "Meld en feil".

Les om "Meld en feil" og registrer hendelsen din.